Privacy

Privacy policy

De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor Winsol heel belangrijk. Winsol neemt de passende maatregelen en waarborgen ter bescherming van jouw persoonsgegevens conform de nationale en de internationale wetgeving als verwerkingsverantwoordelijke. De wetgeving waar het precies over gaat kan je hieronder raadplegen:

Met deze toelichting willen we je duidelijk en transparant informeren dat wij persoonsgegevens verwerken voor verschillende doeleinden en hoe we binnen Winsol omgaan met jouw persoonsgegevens.

1. Wie zijn wij en wat doen we?

Wij zijn Winsol en wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en de bescherming van die verzamelde persoonsgegevens.

Wij leggen ons toe op de productontwikkeling, productie, verkoop, levering en plaatsing van goederen en diensten m.b.t. o.a. zonnewering, buitenschrijnwerk, poorten en rolluiken.

2. Welke gegevens verzamelen wij en hoe verzamelen wij die?

Winsol verzamelt hoofdzakelijk persoonlijke (naam, adres, telefoonnummer, ... ), financiële (bankrekeningnummer bij betaling) en elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adres, cookies, verbindingsmomenten, ...) van o.a. haar bezoekers, prospecten, klanten, leveranciers, partners, aannemers en onderaannemers.

Persoonsgegevens verzamelen we o.a. :

 • via persoonlijk contact gelegd in onze showrooms / op seminaries / beurzen o.b.v. de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt,

 • op onze website d.m.v. cookies (wanneer we daar toestemming voor hebben gekregen van jou, wil je daar meer over weten raadpleeg dan onze cookie policy),

 • het door jou ingevulde contactformulier op onze website,

 • de registratieprocedure bij gebruik van één van onze tools (budget-calculator,

 • energy-calculator, zoek je subsidie, EPB-simulatie en EPC-simulatie) op onze

 • website,

3. Welke zijn de “juridische gronden” voor het gebruik van jouw gegevens?

De huidige privacywetgeving vereist dat wij je zeggen op grond van welke “juridische gronden” wij persoonsgegevens verzamelen en bijhouden en voor welke doeleinden we jouw persoonsgegevens verwerken.

Kortom verwerken en verzamelen wij jouw persoonsgegevens ter behartiging van onze standaard bedrijfsvoering. Meer specifiek gaat het o.a. om :

 • onderzoek en ontwikkeling

 • aankoop

 • verkoop

 • de uitvoering van overeenkomsten

 • planning

 • levering en plaatsing

 • naverkoop en herstel

 • reviews en klanttevredenheidsonderzoek

 • het beheren van een efficiënt klantenbeheer (potentiële klanten, actuele klanten en het terugwinnen van verloren klanten)

 • het houden van een correcte boekhouding

 • bezoek aan onze website

 • marketing

 • nieuwsbrieven en e-mails

 • persoonlijk verkoopadvies

 • human resources

 • juridisch

De rechtsgronden of de juridische gronden waarop Winsol zich voornamelijk beroept voor het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens ter behartiging van haar standaard bedrijfsvoering zijn o.a. de toestemming, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

4. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We verwerken zoveel mogelijk jouw persoonsgegevens binnen Winsol zelf, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Vandaar geven we soms je persoonsgegevens aan andere partijen. Dat doen we dan enkel als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan ook o.a. deze partijen: dealers, bezorgpartners en plaatsers, leveranciers, reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners, consultancy partners (denk maar aan data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus om jou zo goed mogelijk te informeren in de producten waarin jij geïnteresseerd bent) en partijen die onze reviews verzamelen.

Indien welbepaalde partijen toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens, dan mogen zij deze alleen gebruiken om jou een dienst te verschaffen namens Winsol. We zien er trouwens ook op toe dat deze partners contractueel verbonden zijn met Winsol d.m.v. een verwerkersovereenkomst of een co-verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst. Die overeenkomsten voorzien allerlei verplichtingen waaraan deze partners als verwerker of als co-verwerkingsverantwoordelijke dienen te voldoen. Zo zorgen wij ervoor dat wij conform de geldende nationale en internationale wetgeving handelen en dat jouw persoonsgegevens voldoende afdwingbaar beschermd zijn. Ook hebben sommige cookie-ontwikkelaars toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Hierover kan je meer lezen in onze cookie policy en het privacybeleid van deze partijen. Jouw persoonsgegevens verkopen wij niet aan derden.

5. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

We bewaren en gebruiken jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we de data die wij van jou hebben of anonimiseren we jouw persoonsgegevens voor interne rapportages en analyses om onze bedrijfsvoering verder te optimaliseren.

We houden welbepaalde specifieke termijnen aan, waarna we jouw persoonsgegevens verwijderen:

 • Inactieve potentiële klanten verwijderen we na 2 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

 • Inactieve klanten verwijderen we na 10 jaar dit n.a.v. verstrekte garantievoorwaarden. Nadien gebruiken we je gegevens enkel nog anonieme gegevens voor interne rapportages. Het is natuurlijk wel nog altijd zo dat je zelf ook je facturen van je aankopen goed moet bewaren dit voor wanneer je later bijvoorbeeld je op de garantievoorwaarden wil beroepen.

 • Bestaande actieve klanten blijven bewaard zolang er een samenwerking aanwezig is die niet door een van beide partijen werd opgezegd.

 • Onze fiscale documenten en boekhouddocumenten moeten we wettelijk verplicht minimum 7 jaar bijhouden. Den maar o.a. jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens. Daarna vernietigt Winsol deze documenten volledig conform de GDPR en WVG. We gebruiken wel nog de geanonimiseerde gegevens voor onze interne rapportages.

 • Als je jouw product door Winsol laat herstellen of vervangen door onze herstellingsdienst, dan bewaren we jouw ingestuurd herstelverzoek en contactgegevens 10 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook bewaren we het verzoek van de intrekking van je toestemming.

 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

 • ...

6. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij voorzien de passende technische en organisatorische maatregelen om zo goed mogelijk de veiligheid van uw persoonsgegevens te bewerkstelligen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt verwerkingsregister, een informatie veiligheidsbeleid met bijhorend actieplan, een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

7. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt als betrokkene verschillende rechten. Onder de GDPR en de WVG heb je recht :

 • op inzage van je gegevens: Iedere bezoeker waarvan wij persoonsgegevens verzamelen heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken.

 • op rechtzetting van je gegevens : Als gebruiker heb je het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

 • om te worden vergeten : Je hebt als betrokkene ook het recht om zo goed als mogelijk uit alle systemen en databases gewist te worden indien dit toegelaten is door de wet en de belangen van Winsol niet schaadt.

 • om toestemming in te trekken : Elke bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zijn toestemming in te trekken nadat die eerder verleend werd om zijn persoonsgegevens te verwerken.

 • op dataoverdracht : Als betrokkene heb je het recht om jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

 • op beperking van de verwerking : Als betrokkene heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

 • om je te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen : Als bezoeker en gebruiker heb je het recht om de automatische profileren uit te schakelen.

Heb je een vraag of een verzoek om jouw rechten uit te oefenen en/of wens je een klacht in te dienen? Dan kan je eenvoudigweg per gewoon schrijven, per aangetekend schrijven of per e-mail ons contacteren (zie bij “Hoe kan je ons contacteren?” voor onze contactgegevens) wanneer je vindt of denkt dat jouw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden. Je kan je rechten in principe kosteloos uitoefenen. Het is van belang om in je verzoek duidelijk te vermelden welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen met de vermelding hoe wij jou kunnen bereiken en aanvullende informatie te verschaffen die jouw identiteit bevestigt. Zonder onnodige vertraging zal onze administratie jouw verzoek opnemen, onderzoeken en beantwoorden.

8. Hoe kan je ons contacteren?

Verzamelde persoonsgegevens worden opgenomen in beveiligde bestanden van Winsol. Als verwerkingsverantwoordelijke is Winsol verantwoordelijk voor de naleving van haar gegevensbeschermingsbeleid in al haar vestigingen.

Voor vragen of klachten over je persoonsgegevens en de bescherming van je privacy kan je steeds contact opnemen per e-mail op onderstaand elektronisch adres :
privacy@winsol.eu of info@winsol.eu.

Je kan ook altijd schrijven per gewone brief of per aangetekend schrijven naar onderstaand adres:

Winsol
Roeselaarsestraat 542
8870 Izegem, België
BE 0426.996.671
T : +32(0)51 33 18 11

Mocht je niet tevreden zijn met onze behandeling van jouw vraag, klacht of claim, dan heb je het recht om ook klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de GBA) of bij jouw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de EU.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
T : +32(0)2 274 48 00
Fax : +32(0)2 274 48 35

9. Laatste herziening van ons gegevensbeschermingsbeleid?

Dit gegevensbeschermingsbeleid werd het laatst herzien op 30 augustus 2019 onder versienummer 2.